Nichols Haleyville

Mary Alice Williamson

72 | Nov 20, 2012

Houston

Visitation

Friday, November 23 | 6:00 PM — 9:00 PM | Houston Baptist Church | Houston

Lie in state

Saturday, November 24 | 1:00 PM — 2:00 PM | Houston Baptist Church | Houston

Service

Saturday, November 24 | 2:00 PM | Houston Baptist Church | Houston

[Archives]